მონაწილეთა სია

მოგესალმებით და ვაქვეყნებთ მე-9 ფორმუზე დარეგისტრუირებული ორგანიზაციების წარმომადგენლების საბოლოო სიას. მონაწილეთა სია შეგიძლიათ იხილოთ ფორუმის გვერდზე.

პრეზენტაციები

მოგესალმებით და ვაქვეყნებთ მე-9 ფორუმზე ჩატარებული პრეზენტაციების სლაიდებს. პრეზენტაციების სლაიდები განთავსებულია შემდეგ გვერდზე.

რეგისტრაციის დასრულებამდე დარჩა 2 დღე

მოგესალმებით, საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციების მე-9 ფორუმზე რეგისტრაციის დასრულებამდე დარჩა 2 დღე. ფორუმზე ამ დროისთვის დარეგისტრირებული მონაწილეების სია შეგიძლიათ იხილოთ ფორუმის შესაბამის გვერდზე. შეგახსენებთ, რომ ერთი ორგანიზაციიდან ვიწვევთ მხოლოდ ერთ მონაწილეს. თუ ერთი ორგანიზაციიდან დარეგისტრირდა ორი მონაწილე მოვიწვევთ მას ვინც პირველმა შემოიტანა განაცხადი.    

მე-9 ფორუმზე რეგისტრაცია დაიწყო

მოგესალმებით, მოხარული ვართ გაცნობოთ რომ წელს 21 დეკემბერს ჩატარდება საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციების მე-9 ფორუმი. საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციების მე-9 ფორუმის მიზანია სამთავრობო და არასამთავრობო ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის კონსტრუქციული სტრუქტურირებული დიალოგის ხელშეწყობადა მონაწილე ორგანიზაციებისათვის ინფორმაციის მიწოდება ახალგაზრდულ სფეროში არსებული პროცესებისა და გამოწვევების შესახებ; ფორუმის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ფორუმის ბლოგის შესაბამის გვერდზე.