არქივი

საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციების ფორუმისათვის ეს ლოგი შეიქმნა 2013 წელს, მე-5 ფორუმის საორგანიზაციო ჯგუფის მიერ.

ბლოგის ამ გვერზე თავმოყრილია მე-5, მე-6, მე-7, მე-8 და მე-9 ფორუმების არქივი.