მე-5 ფორუმი: დამატებითი შესაძლებლობა

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით შეიქმნა ახალგაზრდული  არასამთავრობო ორგანიზაციების რეგისტრაციის ელექტრონული პროგრამა. პროგრამის მიზანია ახალგაზრდულ სექტორში მოქმედ ორგანიზაციებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, პროგრამა  საშუალებას აძლევს ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს ელექტრონული სააპლიკაციო ფორმის საშუალებით დარეგისტრირდნენ ახალგაზრდული ორგანიზაციების ერთიან ბაზაში.

ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით ბაზაში რეგისტრებული ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია მოკლე ტექსტური შეტყობინებისა და ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მიიღებს ინფორმაციას სამინისტროში მიმდინარე სიახლეებისა და პროექტების შესახებ.
პროგრამა, ყველა დაინტერესებულ ორგანიზაციას შესაძლებლობას მისცემს, სამინისტროში მიმდინარე ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, მიმართოს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს.

გთხოვთ დაინტერესებულმა ორგანიზაციებმა შეავსოთ შემდეგი ელექტრონული ფორმა.

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s